Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Iskolánk rövid története és jelenének főbb jellemzőiAz 1896. évi képviselőtestület határozattal döntött a Körmendi Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és leányiskola létrehozásáról, amely 1947/48-ban bocsátotta útjára az utolsó végzős növendékeit.
Utódjaként 1945-ben szervezték meg a 8 évfolyamos általános iskolát.

Az intézmény impozáns, eklektikus stílusú épülete a város központjában található. 1989-től vált a megye számítástechnikai képzésének egyik bázisiskolájává. Ebben az évben indultak a szakosított tantervű matematika tehetséggondozó osztályok is.
Körmend Város Önkormányzatának határozata alapján az 1996/97-es tanévtől - néptánc, majd 2008-tól zenei - alapfokú művészetoktatást is folytatott az intézmény. A néptánc oktatása a körmendi intézményen kívül az első években a  nádasdi és az egyházasrádóci telephelyen is volt.

Az első osztálytól, a tanulók által választható módon, két idegen nyelv - angol, német - oktatása folyik.

Az alapítás ideje óta jól felszerelt szertárak, kézimunkaterem, majd 1961-ben épített politechnika és a 162 m2-es tornaterem is biztosította az oktató-nevelő munka helyiség- és eszközigényét. 1979-ben kapta meg az iskola a gimnázium kollégiumát. Ez lett a B épület, ahol ma 5 tanterem és 2 tornaszoba van. 10 év múlva készült el az a 600 adagos konyha és étterem, amely a tanulóinknak tízórait, ebédet, uzsonnát, dolgozóinknak és vendég étkezőknek ízletes ebédet nyújt.

Mind az A mind a B épületet többször átépítették. Új szertári blokkokkal, korszerű fűtés- és világítástechnikával gazdagították állagát. A szülők és nevelők összefogásának és a város anyagi támogatásának köszönhetően építettük és újítottuk fel sportpályáinkat, tornaszobánkat, a mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt játszóudvarainkat, a nyelvlaborunkat, a számítástechnikai, a természettudományi,  a kézműves és a fejlesztő szaktantermeinket. A Szülői Szervezet  segédkezett az épület kerítésének karbantartásában.  A Fő épület pihenő parkjának felújítását az Ő szorgalmas kezüknek köszönhetjük. A szülők, vállalatok anyagi és eszköztámogatása révén gazdagodott iskolánk játszóparkja, továbbá informatikai eszközrendszere is.

Diákjaink 25 éve választható módon   emelt szinten tanulhatják a matematikát, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyat.

10 éve a Szolnoki Főiskolával és a Curie Alapítvánnyal  kötött megállapodás alapján iskolánk „Tehetségpont”,  2018-tól  az „Örökös ÖKO-ISKOLA” címet is birtokoljuk.

Tanulóink eredményei a matematika eszköztudás, a szövegértés és az idegen nyelvi képesség, valamint a NETFIT  országos mérésekben évek óta a legjobbak közé emelnek bennünket.

A tanulmányi, a kulturális és a  sportversenyeken a megyében és a térségben is sok szép siker tulajdonosai vagyunk.

Intézményünk évek óta szervezi a kistérségi matematika versenyt, a képzőművészeti - kézműves kiállítást, a magyar és idegen Nyelvek Hetét, és többször az angol nyelvű megyei Drámafesztivált.

Az iskola tantestületének nevelőmunkáját mindig segítették a különböző ifjúsági szervezetek. Az 1920-ban alakult az 55. sz. Batthyány cserkészcsapat, majd 1924-ben a fiúk részére a Petőfi, a lányok számára pedig a Zrínyi Ilona Önképzőkör. A  fiúiskolában 1924-ben szervezték meg a Botond, majd egy évvel később a leányiskolában a Dobó Katica sportkört.
Évtizedek múlva a közösségi nevelés az 1947-ben alapított 504. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat keretei között 1990-ig folytatódott. Azóta az önálló szervezetként működő Kölcsey Diákszervezet diákönkormányzata, valamint az iskolai sportkör tömöríti, fogja össze és szervezi a gyermekek tanórán kívüli, iskolai szabadidős- és sportprogramjait.

A több évtizede létrehozott „Kardos Gábor” Számítástechnika Alapítvány segíti az informatika oktatás gépparkjának bővítését és korszerűsítését.


A labdasportágaink rendezvényei és sikerei révén szintén baráti szálak kötnek bennünk a megyénk, valamint a kül- és belhoni régió iskoláihoz, diáksport-szakosztályaihoz. A leány kézilabda és a fiú labdarúgás utánpótlásának nevelése is iskolánkban folyik.
Iskolánk 1998 óta volt bázisa a 12 intézményt tömörítő Rába Völgye Közoktatási Együttműködésnek és több éven át az Apáczai Kiadó bázisiskolai szerepkörét is elláttuk.

A helyi, megyei és az országos oktatási-közművelődési intézményeken kívül a külföldi kapcsolataink is egyre bővültek. A morvaországi Roznov művészeti csoportjával 1990-ben, az ausztriai Ilz iskolájával 1991-ben, Hermagor gyermeknéptánc csoportjával 1995-ben, a  - szlovéniai magyar nyelvterületű - Dobronak iskolájával 1999-ben, az erdélyi Csíkszentdomokos iskolájával 2010-ben ismerkedtünk meg.

 

Jelenlegi főbb adataink: