Kölcsey Utcai Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu

Idegen nyelvi mérés

2019. június 12. 17:50:41

2019. május 22-én zajlott az idegen nyelvi országos mérés. Iskolánk összes hatodikos és nyolcadikos tanulója angol illetve német nyelvből vett részt a megmérettetésen. Az elért átlagok:

 

Német nyelv

 

6. évfolyam: 93%

8. évfolyam: 89 %

 

Angol nyelv

 

6. évfolyam: 89%

8. évfolyam: 84 %

OKÉV mérés

2019. május 28. 17:50:49

Iskolánk tanulói és pedagógusai ismét szép sikereket értek el a 2018. évi OKÉV mérésben.

Az előző tanév végén, országos szinten a matematika eszköztudás és szövegértés kompetenciáit mérő eljárásban, az alábbi eredmények születtek.

 

6. évfolyam

Tantárgy      Országos átlag   Kölcsey

Matematika           1499         1611

Magyar                  1492         1623

 

8. évfolyam

Tantárgy      Országos átlag   Kölcsey

Matematika           1614         1757

Magyar                  1602         1752

 

Gratulálok mindenkinek!

 

                          Mészáros Árpád

                         intézményvezető

HATÁRTALANUL!

2019. május 24. 17:26:57

SZLOVÉNIA

2019. 05.06-10.

Iskolánk hetedik évfolyamos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a HATÁRTALANUL! program keretében. Az utazást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. Tanulóink ennek keretében töltöttek el öt napot Szlovéniában. A 2018-ban kiírt pályázaton 2.452.087 Ft-ot nyert az iskola. A pályázatot a VenToura Travel Utazási Iroda készítette el és adta be az osztályfőnökök által vázolt programelemekkel és feltételekkel. Az utazáson 41 diák és 4 nevelő vett részt.

A pályázat témája A magyar főúri és néprajzi emlékek nyomában a szlovéniai Őrségben volt.

tovább >>

Lehetőség van a Kölcsey Utcai Általános Iskolában elektronikus ügyintézésre

2019. március 28. 11:20:01
Tisztelt Szülők!

Jelenleg a köznevelési intézményekben a különböző ügyek intézéséhez mindenképpen szükséges a személyes megjelenés. Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési
tovább >>

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a kistérségünkben alkotó gyerekek műveinek kiállítására

2019. március 26. 14:04:17

FELHÍVÁS a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

2019. március 13. 09:49:02

F E L H Í V Á S
a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában
működő általános iskolákba,
a 2019/2020. tanévre történő beíratásra 


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő

tovább >>

Tájékoztató

2019. március 07. 11:01:17

Baleset biztosítás

2019. január 11. 13:00:29

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

1. Minden tanuló általános baleset-biztosítása- az állam által megkötött szerződés alapján a Generali Biztosító Zrt.-nél van.

2. Az iskolai szociális segítő szakember: Unger Zsuzsanna  Tel: 30- 1799123

3. Az iskolarendőr: Kovács Gergely főtörzsőrmester  Tel: 20- 4048619Kérjük kísérjék figyelemmel Közlemények oldalunkat, melyet folyamatosan frissítünk.
A Közlemények oldalunkat ide kattintva érik el.


Meghívó Nagycsoportos Óvodásoknak

2019. január 08. 11:02:00

HATÁRTALANUL!

2019. január 07. 14:47:35

HATÁRTALANUL!

HAT-18-01-0776

 

Sikeres pályázat révén a „Magyar főúri és néprajzi emlékek a szlovéniai Őrségben” című programon vesznek részt a 7. évfolyamos diákjaink.

Tanulmányi kirándulásunk során sorra vesszük Szlovénia magyarlakta területeinek magyar néprajzi és főúri emlékeit. Megismerkedünk a nagy magyar arisztokrata családok egykori kastélyaival, váraival (Felsőlendva, Battyánfalva, Alsólendva, Muraszombat), illetve felkeressük a Deák Ferenc Helytörténeti és a kapornaki Őrségi Néprajzi Gyűjteményt is.  Utazásunk célja, hogy diákjaink felfedezzék a szlovéniai Őrség területének jelentős kulturális, építészeti és néprajzi értékeit.

A kirándulás időpontja: 2019. május 6-10.

Résztvevő: 41 fő tanuló és kísérőik

A kísérő nevelők:

tovább >>