Kölcsey Utcai Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu

Mi dolgunk a világon?...


... Példamutatással tanítani. Ezt tennünk nemcsak lehet, hanem kell is. Védő kezekkel átkarolva segíteni a tanulót a környezetével és az önmagával vívott konfliktusaiban. Enyhíteni a szülő-gyermek, a szülő-nevelő között hitt vagy valós ellentéteket.
Az iskolának sokszor védőhálót kell fonnia diákjai köré. A lehetőségeinkkel élve óvnunk kell tanítványainkat, hogy az érdek nélküli baráti szálaikkal, a tudásvágyukkal, a formálható világ- és emberképükkel, az alapvető etikai normák és illemszabályok tiszteletben tartásával amíg csak lehet, gondtalanok maradhassanak. Ebben kell segítenünk őket.

Ott kell lennünk mellettük az első tapasztalataik mérlegelésében, a nehézségeik megoldásában. El kell mélyítenünk a már kialakult jó kapcsolatainkat, el kell felednünk az egymás iránt érzett kételyeinket. Össze kell fognunk a holnap felnőtté váló gyermekeinkért...Ez a mi dolgunk, s tudjuk, nem is kevés.

A fenti gondolatokkal hívom a kedves olvasót az intézményünkről szóló "kiállításra", melynek tartalmát, képeit az iskolánk múltja, jelene és jövője formálja és remélhetőleg gazdagítja.

 

 Mészáros Árpád
 igazgató