Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

HATÁRTALANUL!

HAT-18-01-0776

 

Sikeres pályázat révén a „Magyar főúri és néprajzi emlékek a szlovéniai Őrségben” című programon vesznek részt a 7. évfolyamos diákjaink.

Tanulmányi kirándulásunk során sorra vesszük Szlovénia magyarlakta területeinek magyar néprajzi és főúri emlékeit. Megismerkedünk a nagy magyar arisztokrata családok egykori kastélyaival, váraival (Felsőlendva, Battyánfalva, Alsólendva, Muraszombat), illetve felkeressük a Deák Ferenc Helytörténeti és a kapornaki Őrségi Néprajzi Gyűjteményt is.  Utazásunk célja, hogy diákjaink felfedezzék a szlovéniai Őrség területének jelentős kulturális, építészeti és néprajzi értékeit.

A kirándulás időpontja: 2019. május 6-10.

Résztvevő: 41 fő tanuló és kísérőik

A kísérő nevelők:

·         Böcskey Attiláné osztályfőnök

·         Kovácsné Gerencsér Katalin osztályfőnök

·         Németh Zsuzsanna

·         Kiskós Kitti

A pályázaton elnyert összeg: 2.452.087 Ft

A pályázatot a VenToura Travel Utazási Iroda készítette el és adta be az osztályfőnökök által vázolt programelemekkel és feltételekkel. A pénzügyi elszámolást is az utazási iroda végzi el. 

 

 


Szlovéniában jártunk

Tanulóink május 15 és 18-a között tanulmányi kiránduláson vettek részt Szlovéniába. A Muravidéken döntő többségében magyarul beszélő az emberek, segítőkészek voltak, ami nagy segítséget jelentett a programok megszervezésében és lebonyolításában. Sokat tanulhattunk tőlük hazaszeretetről és magyarságtudatról. A látnivalók és a tevékenységek sokfélesége kellően lekötötte a tanulók figyelmét. Az együtt töltött négy nap erősítette a két osztály közötti kapcsolatot. A közös programok során gyakorolhatták a tanulók a toleráns viselkedést, a másik elfogadását, egymás segítését és támogatását. Hazatérve, az értékelő szakaszban élmény dús beszámolót tartottak az ötödik évfolyamos tanulóknak. Ez az évfolyam szeretne két év múlvaSzlovéniába menni. Reméljük sikerült érdeklődésüket felkelteni.

 A fotók megtekinthetők >>> itt <<<.ERDÉLY  
2016.május 27-től június 2-ig

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói ismét Erdélybe utazhattak sikeres pályázatunknak köszönhetően. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított 842 400 Ft-ot a "Határtalanul!" pályázat keretében az utazásukhoz használhattuk fel.
A csoport már előzetesen készült az egy hetes útra: ismerkedtünk Erdély földrajzával, történelmével, néprajzával, készültünk a közös kulturális műsorra, az iskola, a város bemutatására.
39 tanuló és 5 felnőtt indult május 27-én péntek hajnalban útnak. Nagyon hosszú és kalandos buszozás után érkeztünk meg Csíkszentdomokos Márton Áron Általános Iskolája elé.
A másnap kezdődő programok azonban hamar elfeledtették a fárasztó utazást. Mindennap legalább 2 kirándulást tettünk és egy programon részt vettünk. A csíkszentdomokosi iskola tanárai közül mindig legalább egy tanár elkísérte a csoportot.
Szombaton reggel - igaz még nagyon fáradtan - a helyi Garados hegyen kezdődött a program, ahol nemcsak a kőbánya, a környező hegyek, Csíkszentdomokos látképe, hanem Gáll Jenő bácsi ízes magyar beszéde, beszélőképessége, magyarságtudata érintett meg bennünket. 
Ebéd után Csíksomlyóra utaztunk, felkerestük a pünkösdi szentmisék helyszínét, megtekintettük a kegytemplomot. Útban hazafelé elhelyeztük koszorúnkat a mádéfalvi veszedelem emlékművénél. Az Olt partján szedett hulladékgyűjtés után szerettünk volna számháborúzni, de eleredt az eső és ezután minden este így volt.
Vasárnap ragyogó napsütésben indultunk el a Békás-szoroshoz és a Gyilkos tóhoz. Mindkét hely csodálatos volt, ez volt a gyerekek kedvenc helyszíne. Sétáltunk a szoros hegyi útjain, vásárolgattunk a bazárokban, gyönyörködtünk a víz zubogásában, a tóból kiálló farönkökben. Körbejártuk a tavat is. Este a csíkszentdomokosi Művelődési Házban Karda László tánctanár irányításával táncoltunk, ismerkedtünk a falu, a környék néprajzával, hagyományaival. Ekkor ismét szakadt az eső, nem lehetett játszani.
Hétfő reggel Gyimesbükkre indultunk, a régi Magyarország legkeletibb pontját, az 1000 éves határt kerestük fel. Jártunk Deáky Andrásnál, aki nagyon szívesen lát minden magyar, arra járó embert. Később megnéztük a templomot, a kopjafákat, a Rákóczi vár romjait, a felújított vasúti őrházat és múzeumot. Csíkmadarason Gáll Leventénél a malomházat, malmot láthattuk, ittunk a forrás vizéből. Ismét szakadó esőben, jégeső után érkeztünk meg Csíkkarcfalvára László Zsolt kerámiaműhelyébe.
Kedd reggel elutaztunk a Szent Anna tóhoz, megnéztük a Szent Anna kápolnát és tetszett a gyerekeknek a tó tiszta vize. Utána a közelben lévő Mohos tőzegláp következett, sok-sok érdekes különleges növénnyel. Érdekes, humoros előadást tartott a természetvédelmi terület munkatársa, a medvékről szóló történetei mindenkit érdekelt.
Hazaérve már nagyon várták az erdélyi gyerekek a csoportunkat, indult volna az izgalmas falujárás érdekes feladatokkal, azonban a menetrendszerű eső megérkezett. Így az iskolában folytatták a gyerekek a feladatok megoldását. Utána a vetélkedő következett, amelyen a csapatok a megoldásokat ismertették. Nagyon összebarátkoztak az erdélyi és a kölcseys diákok. Már nagyon várták a másnapot, mikor ismét közös programokra került sor. Ugyanis A Márton Áron Múzeum meglátogatása után a közös kulturális program következett: bemutattuk az iskoláinkat, falujukat-városunkat, énekeltünk, zenéltünk és az udvaron folytatódott a néptánc, tánc. Megajándékozták egymást a gyerekek, nehezen, fájószívvel köszöntek el egymástól, de szerencsére a címeket is kicserélték.
A délután csoportokban dolgoztunk mi a körmendi gyerekek, készülve az itthoni bemutató órákra.
Este a vacsora után újra buszra szálltunk és hazafelé indultunk, az út most rövidebb volt, hiszen az út nagy része alvással telt.
A vendéglátóknak és a programoknak köszönhetően nagyon szép hetet tölthettünk Erdélyben mindannyian:a tanulók és a kísérőik.

A fotók megtekinthetők >>> itt <<<.
____________________________________________________________________

2015/2016. tanév

Iskolánk ismét sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! pályázatra. Hetedikes tanulóink ennek keretében töltenek el öt napot Erdélyben. A 2015-ben kiírt pályázaton 972.000,- Ft összeget nyertünk, melyet útiköltségre fordíthatunk. A kirándulás 2016.május 27-től 2016. június 2-ig tart. A projekt témája Csíkszentdomokos és környékének természeti és néprajzi értékeinek megismerése.

2014/15. tanév

Iskolánk ismét sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! pályázatra. Hetedikes tanulóink ennek keretében töltenek el öt napot Szlovéniában. A 2014-ben kiírt pályázaton 996.000,- Ft összeget nyertünk, melyet útiköltségre és szállásra fordíthatunk. A kirándulás 2015.05.26-tól 2015.05.30-ig tart. A projekt témája Az Őrség és a Batthyány család Magyarországon és Szlovéniában.


SZLOVÉNIA
2015. 05.26-30.

Iskolánk hetedik évfolyamos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a HATÁRTALANUL! program keretében. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. Tanulóink ennek keretében töltöttek el öt napot Szlovéniában. A 2014-ben kiírt pályázaton 996.000,- Ft összeget nyert az iskola, amelyet útiköltségre és szállásra lehetett fordítani. A kirándulás 2015. 05. 26-tól 2015. 05.30- ig tartott. Az utazáson 37 diák és 4 nevelő vett részt.
A pályázat témája az Őrség és a Batthyány család Magyarországon és Szlovéniában volt.
Az út állomásait is ennek a témának megfelelve választottuk ki.
Tanulóink előzetesen már sok-sok órát töltöttek az útra való felkészüléssel, gyűjtőmunkát végeztek, prezentációt készítettek, egymásnak bemutatták ezeket. Felkészítő órák is voltak: földrajz, nemzettudat, Szlovénia történelme témakörben. Meglátogatták a helyi múzeumot is, hogy ismereteiket bővítsék.
Az első napon felkerestük Őrihodoson a Vidra tanösvényt, majd Kapornokon egy őrségi néprajzi gyűjteményt tekintettünk meg. Felidéztük erdei iskolai élményeinket. A nap végén Domonkosfán a XIII. századi Szent Márton templomot kerestük fel. A szállásunk Hosszúfaluban volt az Olimpia Szállóban.
A második nap Lendván megtekintettük a Művelődési Központot, amelyet Makovecz Imre tervezett. A színházteremben elénekeltük az Örömódát. A központ előtt áll az Alsólendván született Zala György szobra, aki a budapesti Millenniumi emlékmű szobrait tervezte, s egy részét készítette. A Helytörténeti Múzeum anyagát nagyon érdekesnek találtuk. Körüljártuk a Bakonaki-tavat, megnéztük a Szent Vid Kápolnát, majd a Szent Vid-forrást is, és az erdei séta során meg-megálltunk a különböző energiapontoknál. A tó környékén szemetet szedtünk - nem volt sok - és növényeket határoztunk meg. A nap végén rejtvények segítségével adtak számot a tanulók megszerzett tudásukról.
A harmadik napon Muraszombatba látogattunk el, ahol idegenvezetőnk Papp József könyvtáros volt. Bemutatta nekünk a helyi könyvtárt és a Szapáry-kastélyt is. Sok érdekes dolgot hallottunk tőle. Battyánfalván megtekintettük a Batthyány család egykori birtokát, ami jelenleg iskolaként, szállodaként és lovardaként működik. Este a dobronaki igazgatónő fogadott bennünket. Meghallgattunk egy nagyon érdekes előadást a vasfüggönyről, majd közösen a helyiekkel erdei sétát tettünk. Visszatérve a túráról egy népi magyar játékot tanítottunk vendéglátóinknak, a métát.
A negyedik nap templomok felkeresésével zajlott. Először a nagytótlaki középkorban épült rotunda következett. Itt a közeli réteken gyógynövényeket határoztunk meg. Utána Bántornyán szintén templomot tekintettünk meg. Próbáltunk egyezéseket keresni a veleméri templommal. Alsómarácon az evangélikus templomot kerestük fel, hiszen hajdan a templom elődje is a Batthyány család tulajdonában volt. Zsitkócon jártunk a Deák Ferenc emlékszobában, amelyet a faluotthon nagytermében helyeztek el.
Az utolsó napon megnéztük a Dobronak mellett található a biogázerőművet, majd a trópusi növénykertbe látogattunk el, az ott található orchideák és egyéb növények mindenkinek nagyon tetszettek.
A színes programoknak köszönhetően tartalmas 5 napot töltöttünk el Muravidéken, s ezáltal erősödött a diákokban a nemzettudatuk, s annak fontossága, hogy a határon túl élő magyarság nem csak a nyelvhasználata, hanem a szokásaik, hagyományaik művelése által marad fenn.
Hazaérkezésünket követően értékelő órán vetettük össze a tervezett és megvalósult programelemeket. Megállapítottuk, hogy mindent megvalósítottunk, sőt néha többet is. A bemutató órára a hatodikos tanulókat hívtuk meg, hogy kedvet csináljunk nekik a most kiírt pályázaton való részvételhez. A "Nemzeti Összetartozás" témanapot elméleti vetélkedővel kezdtük, majd vendégeinkkel együtt közös sétára indultunk. Megtekintettük a kastélyt, majd a Várkertben közös sorversenyekkel zártuk a jól sikerült programsorozatot.


A fotók megtekinthetők >>> itt <<<.
____________________________________________________________________

2013/14. tanév

Csaknem negyven tanuló jutott el június 19. és 25. között Erdélybe a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályosai közül a Határtalanul pályázatnak köszönhetően.

Június 19-én reggel 39 hetedik osztályos kölcseys diák vágott neki busszal az 1000 kilométeres útnak. Tizenhat óra utazás után érkeztek meg Csíkszentdomokosra, ahol Márton Áron Általános Iskola tornatermében alakítottak ki szállást a számukra. A Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói ezúttal már harmadszor voltak itt, legutóbb két éve jöttek ide ugyancsak a Határtalanul pályázatnak köszönhetően. Az egyhetes erdélyi utat ismét a Határtalanul pályázat tette lehetővé, és e projekt napról napra tartalmazta, hogy hová kell kirándulniuk, vagy éppen milyen közös programot kell lebonyolítaniuk az ottani gyerekekkel. Eljutottak többek között Csíksomlyóra, Csíkszeredára, Csíkmadarasra, felkeresték a Gyilkos-tavat, a Szent Anna-tavat, megmászták a Garados hegyet, felkeresték a Békás-szorost. A csíkszentdomokosi gyerekekkel együtt a táncházban táncokat tanítottak egymásnak, és bemutatták a táborozás során készített fotóikat, elmesélték élményeiket. Utolsó este buszra szálltak, és másnap délelőtt 11.30-kor értek városunkba, és a Gyermekkönyvtár előtt állt meg a buszuk. Innen átsétáltak a Faludi Ferenc Városi Könyvtárba, ahol épp az intézmény által szervezett olvasótábor zajlott. A kölcseysek powerpointos előadással számoltak be élményeikről és tapasztalataikról az olvasótáborosoknak. Az út során testvériskolai szerződés is köttetett a két iskola között.
A pályázat megvalósítása valójában június 26-án fejeződött be, amikor a gyerekek bementek iskolájukba, és egy értékelő órán átbeszélték a látottakat, tapasztaltakat. Nem kis utat tettek meg, hiszen a nyugati határszélről eljutottak Gyimesbükkre, az ország Trianon előtti ezeréves határára is. Rádöbbenhettek, hogy mekkora volt egykor a hazájuk.

A fotók megtekinthetők >>>itt<<<.

_____________________________________________________________________________________

2012/13. tanév

Iskolánk ismét sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Határtalanul! pályázatra. Hetedikes tanulóink ennek keretében töltenek el öt napot Szlovéniában. A 2012-ben kiírt pályázaton 960.000,- Ft összeget nyertünk, melyet útiköltségre és szállásra fordíthatunk. A kirándulás 2013. 05. 20-tól 2013. 05. 24- ig tart.

Az előkészítő órákon készült fotók megtekinthetők: [1] [2]

Szlovénia
2013.05.20-24.

  A körmendi Kölcsey Utcai Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. évfolyamos tanulói a Határtalanul! elnevezésű pályázat keretében Szlovéniában jártak. Ehhez az anyagi forrás egy részét (szállás, utazás) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította 960 ezer forint értékben. 2013. május 20-án indultak útnak a diákok tanáraikkal, és május 24-én értek haza.
Előzetesen már sok-sok órát töltöttek az útra való felkészüléssel, gyűjtőmunkát végeztek, prezentációt készítettek, egymásnak bemutatták ezeket. Felkészítő órák is voltak: kommunikáció, nemzet-nemzetiség, Szlovénia történelme és Szent László kora témakörben.
  Dobronakon megtekintették a György-házat, ahol idegenvezetőjük a helyi kéttannyelvű általános iskola történelem tanára volt. (Ő sok helyre elkísérte őket.) Majd riportot készítettek a polgármester magyar ügyeket intéző munkatársával a falu múltjával és jelenével kapcsolatban, valamint kérdéseik segítségével próbálták megtudni, milyen az ott élő emberek magyarságtudata. Dobronak mellett található a biogázerőmű, ahol szintén látogatást tettek. Furcsa volt látni, hogy mi mindenből lehet energiát előállítani. A trópusi növénykertben található orchideák és egyéb növények mindenkinek nagyon tetszettek. A Kézművességek házában megtekintették a fazekasmesterek, kosárkötők, mézeskalács- és csuhébaba készítők termékeit, ami azért is érdekes volt, mert iskolájukban kézműves szakkör is működik, s így ők is próbálkoztak már ilyen alkotások létrehozásával.
  Zsitkócon jártak a Deák Ferenc emlékszobában, amelyet a faluotthon nagytermében helyeztek el. Utána pedig egy néninél megismerkedtek a perecsütés titkaival. Az elkészült perecek mindenkinek nagyon ízlettek.
  Lendván megtekintették a Művelődési Központot, amelyet Makovecz Imre tervezett. A színházteremben egyik osztálytársuk énekét hallgatták meg. A központ előtt áll az Alsólendván született Zala György szobra, aki a budapesti Millenniumi emlékmű szobrait tervezte, s egy részét készítette. A Helytörténeti Múzeum anyagát nagyon érdekesnek találták. Körüljárták a Bakonaki-tavat, megnézték a Szent Vid Kápolnát, majd a Szent Vid-forrást is, és az erdei séta során meg-megálltak a különböző energiapontoknál.
  A nagytótlaki rotunda (körtemplom) felé tartva megnézték Bagonyán az Urunk mennybemenetele elnevezésű templomot, amelynek érdekessége, hogy a mennyezetre tányérokat erősítettek, az oltárt korsók veszik körül. Majd a középkorban épült rotunda következett, amelyet tyúklépésben körüljártak, s érdekes feladat volt az így megállapított adatból kiszámolni a templom külső kerületét. Utána Bántornyán szintén templomot tekintettek meg. Így össze tudták hasonlítani a 13., 15. és 20. századi templomok sajátosságait.
  Esténként is érdekes programok voltak. Volt, amikor métáztak a tanulók, majd Makovecz Imre és Zala György stílusában terveztek épületet, készítettek gyurmából szobrokat. A lányok középkori fejdíszt készítettek maguknak, amíg a fiúk lovagi tornát rendeztek. Végül az utolsó estén rejtvények segítségével adtak számot megszerzett tudásukról.
  A zárónapon több szlovén iskola részvételével tájékozódó túrán vettek részt a tanulók, ahol térkép segítségével 8-12 km-t gyalogoltak. A táv attól függött, hogy a mi tanulóink melyik évfolyamát erősítették a dobronaki iskola csapatának.
  A vendéglátóknak és a színes programoknak köszönhetően tartalmas 5 nap volt, amely révén erősödött a diákokban a nemzettudatuk, s annak fontossága, hogy a határon túl élő magyarság nem csak a nyelvhasználata, hanem a szokásaik, hagyományaik művelése által marad fenn.

A Szlovéniában készült fotók megtekinthetők >>> itt <<.

  Június 3-án a körmendi gyerekek látták vendégül szlovén társaikat a Nemzeti összetartozás témanapon. Nagyon örültek, hogy újra találkozhattak, és együtt tölthették a napot.

A vendéglátáson készült fotók megtekinthetők >>>> itt <<<.
2011/12. tanév

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Határtalanul! pályázaton. Hetedikes tanulóink ennek keretében Csíkszentdomokost és környékét járják be állami támogatással. A 2011-ben kiírt pályázat az iskolások magyarlakta területekre való kirándulását támogatja. 840.000,- Ft összeget nyertünk, melyet útiköltségre és szállásra fordíthatunk. Az egy hetes út alatt megtekintjük a városka közvetlen környezetén kívül a Nagyhagymás Nemzeti parkot, benne a Békás szorost és a Gyilkos-tavat. Hargitafürdőn a mofettákat, Csíksomlyón az ottani templomot. Az ottani gyerekekkel közösen szervezünk programokat, melyek a környék földrajzi, természeti és néprajzi értékeinek megismerését szolgálják.