Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

PROGRAMNAPTÁR

Szeptember

1.

Első tanítási nap

1-től

NETFIT mérés kezdete

1 - 30.

Munkaközösségek megbeszélései

6 - 16.

Szülői értekezletek az 1-8. évfolyamon

 

5. évfolyamon: tanárok bemutatkozása, tantárgyak – elvárások

 

8. évfolyamon: felvételi eljárás rendje

15 - 30.

Tanmenetek ellenőrzése a munkaközösség-vezetők által

15 - 18.

Munkavédelmi, tűzrendészeti és iskola-egészségügyi szemle

17.

Intézményi munkaterv elkészítése

 

Hulladékgyűjtés

23.

Európia Diáksport Nap

24.

Őszi iskolai játszóház

 

Kukucskálj be a Batthyányba! – program az óvodásoknak

 

Hulladékgyűjtés

 

Szent Gellért – a katolikus iskolák napja

31.

Törzslapok elkészítése

 

 

Október

1.

Végleges munkatervek leadása

 

Éves program egyeztetése a társintézményekkel

 

„Agrárkaland”

5.

Az állatok világnapja – 5. évfolyam

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

 

Diákgyűlés

15-ig

DIFER – fejlesztési igények, szükségletek felmérése az 1. évfolyamon

15.

Nevelési tervek elkészítése az 1. és 5. évfolyamon, bővítése a többi évfolyamon

 

Tanmentek leadása

19.

Fogadóóra

22.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Iskolai ünnepi műsor

 

DIFER jelentés

28 - 29.

Szabadság

31.

8. osztályos diákok tájékoztatása a felvételi rendről

 

 

November

 

Egészségnevelési hónap

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

2.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

5.

DIFER jelentés

8.

Tantárgyanként minimum 1 érdemjegy

 

Kirándulási tervek leadása

9.

Negyedévi értékelés

12.

Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap

19.

Árpádházi Szent Erzsébet – jótékonykodás

15 - 26.

Nyílt hetek

 

Kompetenciamérés – adatküldés

 

 

December

 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó események (ünnepi gyertyagyújtások, lelkinap)

Óvodások fogadása

Mikulás rendezvények

Iskolai játszóház

6.

Mikulás rendezvény

10.

DIFER vizsgálatok zárása

11.

Adventi témanap

14.

Fogadóóra

21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap.

 

Tantárgyanként minimum 2 érdemjegy

 

Karácsonyi műsor

22-től

Téli szünet

27 - 31.

Szabadság

 

 

Január

3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

6

Vízkereszt – közös szentmise

15.

Szabadságolási tervek elkészítése

17.

Bemutató foglalkozás az iskolaköteles óvodások és szüleik számára

18.

Szülői értekezlet a 8. évfolyamon

21.

Az első félév utolsó tanítási napja – tantárgyanként minimum 3 érdemjegy

 

Magyar Kultúra Napja

 

Iskolánk névadójának ünnepe

25.

Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)

26.

Osztályozó értekezlet (felső tagozat)

28.

Félévi értesítők kiosztása

 

Félévi tantestületi értekezlet

31-től

Szülői értekezlet 1-7. évfolyamon

 

 

Február

 

Farsang alsó és felső tagozaton

 

Félévi munkavédelmi szemle

 

Időszakos biztonságtechnikai vizsgálatok

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

1.

Jelentkezés a középiskolákba

3.

Balázs áldás

25.

A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja – tanórai megemlékezés

 

Diákgyűlés

 

 

Március

 

Március – április: Nagyböjt – húsvét

8.

Nőnapi köszöntő

 

Fogadóóra

11.

Március 15-i iskolai ünnepély

 

Át- és továbbképzési tervek

21 - 22.

A tovább tanuló diákok jelentkezési lapjának módosítása

25

Gyümölcsoltó boldogasszony (hittanórákon)

26.

Munkanap áthelyezés – Tanítás nélküli munkanap

31.

Tantárgyfelosztási javaslatok

 

Tantárgyanként minimum 1 érdemjegy a második félévben

 

 

Április

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

12.

Fogadóóra

 

Háromnegyedéves értékelés

13.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Tavaszi játszóház

 

Választható tanórák és szakköri foglalkozások tervezete

 

Jövő évi napközis igények felmérése

 

A holokauszt áldozatainak emléknapja

20.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

21 - 22.

Elősök beíratása

25 - 29.

Fenntarthatósági témahét

 

 

Május

 

Erdei iskola 6. évfolyam

9.

Tantárgyanként minimum 2 érdemjegy megléte kötelező a második félvben

10.

Szülői értekezlet – 4. évfolyam

 

Fogadóóra

16 - 20.

4. évfolyam belső mérés – magyar és matematika, környezetismeret

 

Jövő évi tantárgyfelosztás tervezetének elkészítése

 

Jövő évi választható tanórák megjelölése a tanulók és a szülők által

 

Angol – német idegen nyelvi országos mérés – 6. és 8. évfolyamon

 

Országos kompetenciamérés – 6. és 8. évfolyamon

27.

NETFIT mérés feltöltése az elektronikus felületre.

 

 

Június

1.

A nyári munkarend szervezése

4.

Nemzeti összetartozás napja

7.

Osztályozó értekezlet – alsó tagozat

8.

Osztályozó értekezlet – felső tagozat

10.

Fogadás – legeredményesebb tanulóink jutalmazása

13.

Diáknap

14.

Tanítás nélküli munkanap

15.

Tanítás nélküli munkanap

 

Ballagás, tanévzáró szentmise

16.

Beszámolók elkészítése

24.

Tantestületi értekezlet

25-től

Szabadság

 

 

Augusztus

22.

Jelentkezés

23.

Vezetőségi, munkaközösség-vezetői értekezletek

 

Pótvizsga

24.

Munkaközösségek megbeszélései – alsó tagozat és felső tagozat

 

Munkaközösségek megbeszélései – reál, humán és készségek

29.

Évnyitó szentmise pedagógusoknak Szombathelyen

30.

Tanévnyitó értekezlet

31.

Ünnepélyes tanévnyitó szentmise