Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

PROGRAMNAPTÁR

Szeptember

 

Adatszolgáltatás a bemeneti mérésben érintett tanulókról

1.

Első tanítási nap

5-15.

Szülői értekezletek az 1-8. évfolyamon

 

5. évfolyamon: tanárok bemutatkozása, tantárgyak – elvárások

 

8. évfolyamon: felvételi eljárás rendje

30-ig

Tanmenetek ellenőrzése a munkaközösség-vezetők által, kinyomtatás, feltöltés a Drive felületre

15 - 18.

Munkavédelmi, tűzrendészeti és iskola-egészségügyi szemle

16.

Intézményi munkaterv elkészítése

23.

Szent Gellért – a katolikus iskolák napja

 

Hulladékgyűjtés

 

Őszi játszóház

30.

Európia Diáksport Nap

 

Törzslapok elkészítése

 

Hulladékgyűjtés

Október

 

Éves program egyeztetése a társintézményekkel

 

„Agrárkaland”- 5. évfolyam

 

Bemeneti mérés 6-8. évfolyam

5.

Az állatok világnapja – 5. évfolyam

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

 

Diákgyűlés

14-ig

DIFER – fejlesztési igények, szükségletek felmérése az 1. évfolyamon

14.

Nevelési tervek elkészítése az 1. és 5. évfolyamon, bővítése a többi évfolyamon

15.

Áthelyezett munkanap

18.

Fogadóóra

20.

Iskolai ünnepi műsor

 

DIFER jelentés

31.

8. osztályos diákok tájékoztatása a felvételi rendről

 

 

November

 

Pályaorientációs nap

 

Bemeneti mérés 4-5. évfolyam

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

8.

Tantárgyanként minimum 1 érdemjegy

 

Kirándulási tervek leadása

15.

Negyedévi értékelés

18.

Árpádházi Szent Erzsébet – jótékonykodás

24.

Foglalkozás a leendő első osztályos tanulóknak

30-ig

Adatszolgáltatás a kimeneti mérésben érintettekről

 

 

December

 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó események (ünnepi gyertyagyújtások, lelkinap)

Óvodások fogadása

Mikulás rendezvények

Iskolai játszóház

Lelkinap

2.

Projektnap – Advent

6.

Mikulás rendezvény

9.

DIFER vizsgálatok zárása

 

Mérések adatszolgálatatásnak lezárása

13.

Fogadóóra

21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, közös iskolai szentmise

 

Tantárgyanként minimum 2 érdemjegy

 

Karácsonyi műsor

22-től

Téli szünet

27 - 30.

Szabadság

 

 

Január

9.

Téli szünet utáni első tanítási nap

9.

Vízkereszt – iskolai megemlékezés

9.

NETFITT mérések kezdete

15.

Szabadságolási tervek elkészítése

17.

Szülői értekezlet a 8. évfolyamon

20.

Az első félév utolsó tanítási napja – tantárgyanként minimum 3 érdemjegy

 

Magyar Kultúra Napja

23.

Iskolánk névadójának ünnepe

23.

Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)

23.

Osztályozó értekezlet (felső tagozat)

27.

Félévi értesítők kiosztása

 

Félévi tantestületi értekezlet

30-tól

Szülői értekezlet 1-7. évfolyamon

 

 

Február

 

Farsang alsó és felső tagozaton

 

Félévi munkavédelmi szemle

 

Időszakos biztonságtechnikai vizsgálatok

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

1.

Jelentkezés a középiskolákba

3.

Balázs áldás

25.

A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja – tanórai megemlékezés

 

Diákgyűlés

 

 

Március

 

Március – április: Nagyböjt – húsvét

„Vedd észre” – online képzés a KaPi szervezésében

6.

Kimeneti mérések kezdő időpontja

7.

Fogadóóra

8.

Nőnapi köszöntő

14.

Március 15-i iskolai ünnepély

 

Át- és továbbképzési tervek

21 - 22.

A tovább tanuló diákok jelentkezési lapjának módosítása

24.

Gyümölcsoltó boldogasszony (hittanórákon)

27-31.

Digitális témahét

31.

Tantárgyfelosztási javaslatok

 

Tantárgyanként minimum 1 érdemjegy a második félévben

 

 

Április

 

A hónap során munkaközösségi foglalkozás megtartása javasolt.

4.

Háromnegyedéves értékelés

5.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Tavaszi játszóház

12.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

15.

Választható tanórák és szakköri foglalkozások tervezete

15.

Jövő évi napközis igények felmérése

16.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

17 - 21.

Nyílt hét

20 - 21.

Elősök beíratása

 

 

Május

 

Erdei iskola 6. évfolyam

 

Mozilátogatás Szentgotthárdon

9.

Tantárgyanként minimum 2 érdemjegy megléte kötelező a második félvben

 

Szülői értekezlet – 4. évfolyam

 

Fogadóóra

12.

NETFIT mérés feltöltése az elektronikus felületre.

20.

Jövő évi tantárgyfelosztás tervezetének elkészítése

 

Jövő évi választható tanórák megjelölése a tanulók és a szülők által

28.

Hősök napja- városi ünnepség, ünnepi műsor

 

 

 

 

 

 

Június

1.

A nyári munkarend szervezése

2.

Nemzeti összetartozás napja

7.

Osztályozó értekezlet – alsó és felső tagozat

12.

Te Deum- tanévzáró szentmise

 

Fogadás – legeredményesebb tanulóink jutalmazása

13.

Diáknap

14.

Tanítás nélküli munkanap

15.

Tanítás nélküli munkanap

 

Ballagás, tanévzáró szentmise

 

Kimeneti mérések lezárása

22.

Beszámolók elkészítése

23.

Tantestületi értekezlet

30-tól

Szabadság

 

 

Augusztus

21.

Jelentkezés

22.

Vezetőségi, munkaközösség-vezetői értekezletek

 

Pótvizsga

23.

Munkaközösségek megbeszélései – alsó tagozat és felső tagozat

 

Munkaközösségek megbeszélései – reál, humán és készségek

28.

Évnyitó szentmise pedagógusoknak Szombathelyen

30.

Tanévnyitó értekezlet

31.

Ünnepélyes tanévnyitó szentmise- Veni Sancte