Kölcsey Utcai Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu

BEÍRATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2020. április 07. 16:37:41  nyomtatási kép

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 A 7/2020. (III.25.) miniszteri határozat 3.pontja alapján a szakértői bizottságok által kijelölt általános iskola 2020. április 28-ig felveszi a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Jelentkezni a szakértői bizottság által kijelölt iskolával történt egyeztetést követően személyesen vagy postai úton lehet. 

A kijelölésről szóló dokumentumot a szülőnek/törvényes képviselőnek másolatban postai úton vagy személyesen el kell juttatni a kijelölt iskolába, az eredeti dokumentumot tanévkezdéskor kell bemutatni az intézményben.

 A beiratkozás:

A beiratkozás 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között zajlik.  amely során azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·       olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

·       a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába1 kívánják beíratni.

  1. Szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését is, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába, azaz hozzánk szeretnének beíratni. Ezt a szándékát az alábbi elérhetőségek egyikén már a mai naptól jelezheti.

      2. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola helyett a mi iskolánkba kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, az alább megadott lehetőségek egyikén. Ezt a szándékát már a hivatalos beíratási napok előtt, a mai naptól is közölheti felénk.

 A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

·       A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·       A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·       Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 Az online felületen a gyermekek beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

 Személyes ügyintézés:

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett óvintézkedésekkel kell számolni.  A személyes ügyintézésre a telefonon történő előzetes időpont egyeztetése után - 2020. április 28-tól naponta 8-16 óráig van lehetősége. Ez esetben a kitöltendő formanyomtatványokat intézményünk biztosítja.  Személyes megjelenés esetén kérjük bemutatni az eredeti iratokat (a gyermeke személyi igazolványa, lakcímkártyája, Taj kártyája, ha van a szakértői véleményt).

 a)     Jelenleg április 28-ig csak a szándékfelmérés történik.

b)    A végleges/hivatalos jelentkezés beíratás április 28-tól május 15-ig történik.

c)     Május 15. után, - a felvételt nyert tanulók/ szülők felé további, a tanévkezdéssel összefüggő nyomtatványokat juttatunk el.

 Elérhetőségek:

Telefon: Iskola: 94/594-398

               Mészáros Árpád intézményvezető: 06-30/3124813

               Kercsmárné Molnár Ilona int.vez.helyettes: 06-303130696

E-mail: kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu

 Jó egészséget kívánva sok szeretettel várjuk iskolánk iránt az érdeklődésüket!

 Körmend, 2020. 04. 07.                          Tisztelettel:

                                                                                                   Mészáros Árpád

                                                                                                   intézményvezető [1] A hatályos jogszabályok alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.