Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Általános iskolai beíratás

2011. március 24. 12:59:23  nyomtatási kép

HIRDETMÉNY

általános iskolai beíratásról


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban a 2011/2012-es tanévben általános iskolába lépő, tanköteles korú gyermekek beíratásának rendje a következő:

A beíratás időpontja:
2011. április 27-28-án
800 - 1700-ig

2011. április 29-én
800 - 1200-ig


A beíratás helye: 

Kölcsey Utcai Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Körmend, Kölcsey u. 12.


- Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodától, vagy nevelési tanácsadótól)
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványát
- a diákigazolvány elkészítéséhez 1 db igazolványképet és 550.- Ft-ot
- a tanulói balesetbiztosítás díját (igény szerint)

A beiratkozás körzethatárok nélkül történik, a felvételről a Közoktatási törvény 6. §. (4) bekezdése értelmében az óvoda (vagy - törvényben meghatározott esetben - a nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Elsőbbséget kell biztosítania a beiskolázási körzetében körmendi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekeinek!Körmend, 2011. március 24.


          Gombásné Nardai Ibolya                     Bebes István
jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző        polgármester