Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu
Kölcsey Diákszervezet

A szervezet neve: Kölcsey Diákszervezet
Székhelye: Körmend
Címe: Körmend, Kölcsey utca 12.
Telefonszám: 06 (94) 594-398
Fax: 06 (94) 594-398
Adószám: 18881451-1-18
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Pk. 60.081/1993/10. Vas Megyei Bíróság
A társadalmi szervezet alapszabályának kelte: 1993. április 21.
Képviselő: Huszárné Vincze Krisztina

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szabadidős és hobbitevékenység

A társadalmi szervezet célja:
- Az iskola tanulóinak, nevelőinek, patronálóinak diákszervezete, amely segíti az intézmény munkáját, szervezi tagsága szabadidejét.
- Vállalja és végzi az iskola diákságát érintő és szabadidős tevékenységek szervezését és lebonyolítását.
- Koordinálja az iskolaújság, iskolarádió munkáját.
- A diákszervezet pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt nem állított és nem támogatott. Ezen tevékenységeket a társadalmi szervezet a továbbiakra is kizárja.

A szervezet tevékenysége, elsődleges feladatai:
- Turisztikai és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása
- Kulturális tevékenységek
- Külföldi kapcsolatok ápolása
- Szociális tevékenység

Hagyományos programjaink:
- Farsang
- Ki mit tud?
- Diáknap
- Hulladékgyűjtés
- Mikulás-rendezvények

A diákönkormányzat legfelsőbb szerve a közgyűlés, mely félévente egyszer ülésezik. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szervezetbe a belépés önkéntes. Tagdíj nincs.

A tagság jogai:
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáinak, rendjének, időbeosztásának kialakítása, szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, és azokon való részvétel.

Kötelezettségei:
A testületileg létrehozott szabályzatok betartása. A szervezet képviselete rendezvényeken, nyilvános fórumokon.

A Kölcsey Diákszervezet működéséhez szükséges pénzügyi eszközök forrásai:
- személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlások
- pályázatok
- szponzorok, patronálók támogatása