Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Módosul a fenntartóváltással kapcsolatos szülői véleménynyilvánítás módja

  nyomtatási kép

SZOMBATHELYI

TANKERÜLETI

KÖZPONT


 ÚJ IDŐPONTBAN KERÜL LEBONYOLÍTÁSRA A FENNTARTÓVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZÜLŐI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS!

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az érintettek egészségének megóvása érdekében a Szombathelyi Tankerületi Központ - a Szombathelyi Egyházmegyével egyeztetve, Dr. Székely János Püspök Úr támogatásával - a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola fenntartói jogának átadásához kapcsolódó szülői véleménynyilvánító szavazás elhalasztásáról döntött. A döntés értelmében a véleménynyilvánító szavazásra a korábbi elképzelésekhez képest későbbi időpontban, 2021. április 19-én (hétfőn) és 2021. április 20-án (kedden) reggel 7 órától 19 óráig tartó időtartamban lesz lehetőség.

A Magyar Közlöny 52. számában megjelent a Kormány 151/2021. (111.27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól. E rendelet a szülői szavazáskor nem teszi lehetővé az on-line véleménynyilvánítást, csak a jelenléti szavazást, ezért a fentiekben jelzett időpontban a szavazás attól függetlenül jelenléti formában fog megtörténni, hogy 2021. április 19-én elindulhat-e az iskolán belüli, tantermi nevelés-oktatás vagy sem.

Az új időpontokban megvalósuló szavazás a korábbi tájékoztatóban meghatározott módon történik: a fenntartóváltással kapcsolatos véleménynyilvánító szavazásra a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola épületében (9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 12) személyes megjelenéssel lesz lehetősége a szülőknek/törvényes képviselőknek.

A szavazásra kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő hozza magával személyazonosításra alkalmas

igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél). A szavazólapot az összesített névsort tartalmazó lista aláírását követően kapja kézhez a szülő/törvényes képviselő, majd annak kitöltése után a szavazólapot a szavazóhelyiségben található zárt urnába kell elhelyezni.

A szavazás során kiemelt figyelmet fordítunk a véleménynyilvánításban résztvevők biztonságára:

-a szavazóhelyiség a bejárathoz a lehető legközelebb kerül kijelölésre,

-a szavazóhelyiségekben a szavazás előtt fertőtlenítő takarítást végzünk,

-a szavazólapokat a szavazást megelőzően több nappal kinyomtatjuk és fertőtlenített környezetben, zárt helyen tartjuk a szavazásig,

-bejáratnál kézfertőtlenítési lehetőség biztosított,

-a szavazásban résztvevők között legalább 3 méter távolságot kell tartani,

-törekszünk arra, hogy a szavazás a lehető legkevesebb közvetlen érintkezéssel történjen (pl. jó idő esetén nyitott bejárati ajtó, közreműködők gumikesztyűt használnak),

-a szavazásnál használt íróeszközöket folyamatosan cseréljük és fertőtlenítjük. (Saját, kék színű toll használata megengedett.)

Szájmaszk szabályos viselése a szavazóhelyiségben is kötelező.

A szavazásra vonatkozó általános eljárási szabályok továbbra is az alábbiak:

a.)   Egy tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő/törvényes képviselő) egy szavazólapot kaphat.

b.)  A szavazólapon két választási lehetőségből egyet kell egyértelmű jelöléssel (betűjelre tett X vagy karikázás) ellátni. Amennyiben egyik sem, vagy mindkettő megjelölésre kerül, a szavazat érvénytelen.

c.)   A szavazólapok megrongálása (pl. rajzokkal, megjegyzésekkel ellátása, elszakítás) önmagában nem teszi érvénytelenné a szavazatot, csak amennyiben a szavazati lehetőséget is érinti a rongálás.

d.)  A szavazólapok gyűjtése és összeszámlálása, valamint az eredményesség megállapítása intézményegységenként történik.

A szavazólapon az alábbi választási lehetőségek kerülnek feltüntetésre:

A.     Támogatom, hogy a Körmendi Kölcsey Utcai Altalános Iskola fenntartói joga átadásra kerüljön a Szombathelyi Egyházmegye részére a 2021/2022. tanévtől kezdődően.

B.     Nem támogatom, hogy a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskolafenntartói joga átadásra kerüljön a Szombathelyi Egyházmegye részére a 2021/2022. tanévtől kezdődően.

Kérjük, hogy aktív részvételükkel segítsék elő a véleménynyilvánító szavazás érvényességét és eredményességét.

Szombathely, 2021. április 1.

                                                        Tisztelettel:

 

                                                                                      Fodor István

                                                                                         igazgató

                                                                   Szombathelyi Tankerületi Központ


Szombathelyi Tankerületi Központ 9700 Szombathely, Kossuth u. 8.

Tel.: 94/795-225; e-mail:szombathely@kk.gov.hu