Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Tájékoztató a lehetséges fenntartó véleménynyilvánítás rendjéről

2021. március 04. 14:20:33  nyomtatási kép

SZOMBATHELYI

TANKERÜLETI

 KÖZPONT

Ikt:TK/168/ 277-7/2021

Tájékoztató

A Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola fenntartói joga átvételének kezdeményezéséről, a kapcsolódó eljárásrendekről, a véleménynyilvánítás módjáról

Tisztelt Alkalmazotti Közösség! Tisztelt Szülői Szervezet!

Tisztelt Intézményi Tanács!

Tisztelt Diákönkormányzat!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szombathelyi Egyházmegye a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola (9900 Kölcsey Ferenc utca 12.) és annak telephelye (9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 1.) fenntartói joga átvételét kezdeményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény (továbbiakban: Nkt.) 74.5 (3) bekezdésében foglaltak szerint

„Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja.

Az Nkt. 84* (7) bekezdése alapján a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, megszűntetésével, átszervezésével kapcsolatban.

Az oktatásért felelős miniszter a döntése meghozatala előtt beszerzi az érintett intézmény/tagintézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, az iskolaszék/intézményi tanács, a diákönkormányzat, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat és a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

A fenti jogszabályi megfelelően kérem Önöket. hogy — legkésőbb 2021. március 25. napjáig - alakítsák véleményüket az alábbi kérdéssel kapcsolatban:

Szombathelyi Tankerületi Központ 9700 Szombathely, Kossuth u. 8.

Tel.: 94/795-225, fax: 94/430-587

SZOMBATHELYI

TANKERÜLETI

KÖZPONT

Támogatják-e, hogy a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola fenntartói joga átadásra kerüljön a Szombathelyi Egyházmegye részére a 2021/2022. tanévtől kezdődően.

Kérem, hogy a fenti tárgyú véleményüket vagy az azt tartalmazó határozatot és a kapcsolódó jegyzőkönyvet (jelenléti ívvel, on-line értekezlet esetén a résztvevők névsorával együtt) két példányban legkésőbb 2021. március 30. napjáig juttassák el a Szombathelyi Tankerületi Központba.

Segítő együttműködésüket ezúton is megköszönöm.

Szombathely, 2021. március 4.

                                                                   Tisztelettel:    Fodor István     

a Szombathelyi Tankerületi Központ

 

 

Szombathelyi Tankerületi Központ 9700 Szombathely, Kossuth u. 8.

Tel.: 94/795-225, fax: 94/430-587