Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Koronavírus - szülői tájékoztató

2020. március 18. 12:34:11  nyomtatási kép

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

A tanítás nem szünetel, hanem más munkaformában kerül megvalósításra, megszervezésre.

Az iskolákban új, tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre. Az oktatás részletes módjáról - az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásait figyelembe véve - nevelőtestületünk hamarosan dönt, s erről Önöket tájékoztatni fogjuk. Addig a már tárgyalt/tanított tananyagokat ismételjék, gyakorolják!
Kérjük a tisztelt szülők együttműködését a tanulásban, a feladatok elvégzésének ellenőrzésében. Kérjük, tudatosítsák gyermekeikben, hogy az iskolabezárás nem szünetet jelent, a diákoknak otthonukban ajánlatos tartózkodniuk, valamint tanulmányi feladataikat a megváltozott körülmények mellett is teljesíteniük kell!
Munkaidőben csak azoknak a tanulóknak biztosítunk ügyeletet (8-17 óra között), akik szüleinek munkája nélkülözhetetlen a közfeladatok vagy közellátás területén. Azt azonban tudniuk kell, hogy kiscsoportos felügyelet esetén is nagyobb a fertőzésveszély, mintha gyermekük otthon lenne.
Mindenkit partneri együttműködésre kérünk!

A lehetséges felügyelet iránti igényeket előző nap 15 óráig, az étkezés/ csak ebéd lesz/ iránti igényeket két nappal előtte kérem felénk eljuttatni! A kéréseket telefonon 06/94-594-398, vagy az iskola emailjén kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu várjuk.

Az étkeztetési térítési díj befizetése újabb értesítésig felfüggesztésre került

Amennyiben a tanulók olyan nélkülözhetetlen holmit hagytak az iskolában, amelyet szeretnének hazavinni, úgy arra lehetőséget biztosítunk a szülőknek. (kedd 9-11; szerdán 14-16 óráig) 

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, illetve a Kréta felületet, amelyeken folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Ha kérdésük van, azt munkaidő alatt (8-16 óra) a 06/94/594-398-as, illetve rendkívüli helyzetben munkaidőn túl is a 06/30/6967420-as telefonszámon tehetik fel!

Tisztelettel:

Mészáros Árpád

intézményvezető