Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Az Intézményvezető tanévnyitó beszéde

2016. szeptember 05. 13:45:22  nyomtatási kép

Tisztelt Szülők! Nagyszülők! Hozzátartozók! Barátok!

 

 

Kedves Diákjaink és Dolgozóink!

 

Jó szívvel üdvözlöm Gombásné Nardai Ibolyát, a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának vezetőjét,  Honfi-Kovács Tímeát, a Szülői Szervezet elnökét.

 

Köszöntök minden diákunkat itt, a 2016/17-es tanév 0. km kövénél.

Megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm az elsős kisdiákjainkat és szüleiket!

Köszönjük a bizalmat, hogy a mi iskolánkat választották. Az elkövetkező nyolc év során remélem az intézmény, a nevelőtestület által nyújtott nevelő-oktató munkában nem csalódnak, sőt másokat is iskolánk felé hívnak.

Mi azon leszünk, hogy kínálatunk sokféle, gyermekbarát és alapos tudást megteremtő, majd azt bővítő legyen.

Olyan, ami magán hordozza a tanítás - tanulás örömét és megteremti sikereit mind az egyén, mind a tanulóközösségeink szintjén.

Mindig törekedtünk arra, hogy a gyermekek örömmel, érdeklődéssel érkezzenek reggel, és hasznosan, biztonságban töltsék itt a mindennapjaikat. Kötelességünk és érdekünk, hogy erről Önök, Tisztelt Szülők, hozzátartozók is bizonyságokat kapjanak.

Sokszor megfogalmaztam már a Kölcseys lét egyediségét.

Persze nekem, mint volt itteni diáknak és 33 éve itt dolgozó pedagógusnak viszonylag könnyű erről nyilatkozni.

Néhány tényt azért kérem, engedjenek meg felsorolni.

-         Iskolánk az elődöktől öröklött sajátosságokkal bír.

-         Az itt végzett tanulók néhány kivétellel az első helyre jutnak be a középiskola választásaik során.

-         A majd 10 éve zajló matematika és szövegértés országos méréseken a többi iskolát meghaladó eredményeink vannak.

-         A 15 éve bevezetett nívócsoportos oktatásunk és az emelt szintű matematika oktatásunk bevált, most már más iskolák által is követett oktatásszervezés.

-         Az első osztálytól választható német és angol nyelv tanulása – tanítás is jól mérhető értéket ad. A diákjaink továbbtanulását segítjük a mások idegen nyelv, illetve az emeltebb óraszámok biztosításával.

-         A pedagógusaink képzettségének és a jól felszerelt gépparkunknak köszönhetően az informatika oktatáshoz fűződő sikereink évtizedek óta jelen vannak.

-         Nagyon sok tantárgyi-, műveltségi vetélkedőn állnak dobogón, vagy ahhoz közeli helyeken megyei, térségi-, országos megmérettetés után diákjaink.

-         Ugyanez mondható el a csapatainkról és az egyéni versenyeken szereplő sportolóinkról.

-         Iskolánk bázisként ad otthont a labdarúgás és a női kézilabda utánpótlás nevelésnek, amihez a lehetőségeinkhez képest sok sikerrel társultak a kosárlabdázóink eredményei is.

-         Mindig törekedtünk arra, hogy a művészetekhez kapcsolódó képzésünk a nagy közönség számára is ismert és a produktumok által élvezhető legyen.

-         A gyerekek egyre fogyó szabadidős programjait iskolán belül, a szorgalmi időszakon túl, a szünetekben is a kínálatainkkal bővítjük.

-         Mindezeken túl egy percre sem feledtük, hogy az elemi ismereteket úgy adjuk át és követeljük meg, hogy a későbbi iskolafokozatban és életük során is tudják azokat hasznosítani.

-         Fejlesszük ÖKO iskolaként diákjainkban a környezettudatos magatartást.

-         Ügyelünk a tehetségek kibontakoztatására, ahogy a nehezebben haladók segítésére.

-         Építjük és fejlesztjük kapcsolatainkat a városban, környékén, országon belül és országhatáron túl.

-         Tettük mindezt a közösségi /kölcseys/ normák kiépítésével, a pedagógusaink összefogásával, az egyéni hatásoknak is teret adva.

 

… és soha nem feledtük a diákjaink, a szülők véleményét megismerni, a tanácsaikat mérlegelni, megfogadni, a segítségüket megköszönni …

 és sorolhatnám még hosszasan .

 

Most azonban a feltételek alakulásáról adok néhány fontos információt.

 

Új gyógypedagógusként köszöntöm Bedőcs Tibornét.

A 4.b helyettesítő osztályfőnöki feladatát Baloghné Incze Melinda kolléganő, a környezetismeret, rajz, technika tantárgyak tanítását Kovács Lászlóné nyugdíjas kollégánk, a napközis feladatokat Horváthné Keszte Katalin kolléganő látja el.

A 8. évfolyamban a fizika tantárgyat Fábián Zoltán tanítja, a magyar nyelv- és irodalom B csoportot Eredics Éva fogja gondozni.

Az alsós munkaközösség vezetésével Kiskós Kitti tanítónőt bíztam meg.

A zeneiskolában új tanerőként Illés Klaudia hegedű és Domján Eszter Éva zongora tanárként fog dolgozni.

Az önkormányzat anyagi forrásának köszönhetően a nyár lehetőséget biztosított főként a karbantartó és kisebb fejlesztő munkálatoknak.

Úgymint a Zeneiskolában és a „B” épületünkben kiépítettük a gyors és szélessávú internet elérhetőséget.

A kapuszínektől, ajtóktól a folyosók egyes szakaszain át majd minden tantermünk  javító – tisztító fal és padozat felújításon esett át.

Elektromos szerelvényezést követően végleges formát vett fel a második informatika oktatásra alkalmas szaktantermünk.

A táblafestéseket követően az ősz során több tantermi ajtót, illetve a Szülői Szervezet segítségével a főépületi falkerítést festettünk, festünk át.

Terveink természetesen ezeknél magasabbra is szárnyalnak.

Ezek megvalósításában számítunk az ősz során fokozatosan átalakuló fenntartói és a jövő év elejétől teljes állami működtetésben irányító Szombathelyi Tankerület gondoskodására.

Természetesen a Város, mint mindenkori tulajdonos szerepe, segítő támogatása sem nélkülözhető majd.

Éppúgy, mint az Önöké kedves Szülők, Hozzátartozók! Ez leginkább a jó hírünk vitelében, a segítő kezek erejében, az anyagi támogatásukban, a jó ötleteiktől, azok megvalósításában való részvételükben testesíthetők meg.

Kérjük is és viszonozzuk is ezt a partneri kapcsolatot.

A tőlünk viszonylag független személycseréken kívül, a fenntartónál bekövetkező változásokat igyekeztünk eddig is úgy kezelni, s ez így lesz eztán is, hogy tanulóink ebből oly sokat ne érezzenek. Tudom, tudjuk a sok pedagógusváltás – főként kisebb korosztályok esetén hatnak zavarólag.

Az sem vigasz, ha azt állítom, hogy ez idő tájt más iskolánál is hasonló, vagy jelentősebb változások vannak.

De megértéssel, összefogással úrrá tudunk lenni ezeken az átmenetinek tűnő gondjainkon.

Az elmondottakat összegezve és lényegként hangsúlyozva: az iskolánk minden dolgozója készen várja az új tanévet, melyet ezennel megnyitok.

 

  Mészáros Árpád

   intézményvezető