Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Megkezdődött a témahét

2012. április 25. 17:47:13  nyomtatási kép

Április 23-a és 27-e között projekthetet tartunk a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a Föld Napja alkalmából. Minden órán a Föld van a középpontban, csak éppen mindig más megközelítésben. Mottónk, a Föld Napja egyik jelmondata: "Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?"

Céljaink:

? A gyerekek ismerjék fel a globális és helyi környezeti problémákat.
? Kapjanak átfogó képet a fogyasztás által termelődő szennyező
   anyagok sorsáról (hulladék, szennyvíz), és arról, hogy az emberi
   gondatlanságból származó környezeti terhelések, hogyan
   veszélyeztetik természeti értékeinket, a lakosság egészségét,
   vagy a városképet.
? A gyerekek élményekkel és érzelmekkel is kötődjenek környezetükhöz.
? A természetes környezet megóvásának népszerűsítése
? A környezettudatos magatartás és életvitel segítése
? A természet szeretetére nevelés

A felső tagozat 5.-6.-7. osztályai vesznek részt a héten a TÁMOP 3.1.4. pályázatban foglaltak alapján. Minden tanórán a növényekről, állatokról, vízről, a környezetvédelemről lesz szó. Olvasunk a helyes vízhasználatról, az újrahasznosításról, a környezetvédelemről, megbeszéljük, hogyan spóroljunk a Föld kincseivel. Tervezzük iskolánk udvarának, sportpályáinak és környékének takarítását.
A hagyományos idegen NYELVEK HETE témája is a környezetünk, annak védelme lesz. A játékos csapatversenyeken a feladatok megoldása mellett plakátkészítés, kísérletek is szerepelnek.
A 7. évfolyamosok felkeresik a helyi Müllex-telepet és a helyszínen ismerkednek a hulladékok tárolásával, esetleges újrahasznosíthatóságával.
Pénteken délelőtt játékos akadályversenyt szervezünk a héten tanultakból, hallottakból. Az akadályverseny után kerül sor az eredményhirdetésre, a különböző pályázatok helyezettjei is ekkor részesülnek jutalomban. Az iskola folyosóján készült kiállítás megnyitójával zárul az egy hetes témahét és A NYELVEK HETE.