Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Kölcsey iskola: tetőcsere, akadálymentesítés, műemlékvédelem

2010. július 07. 14:10:23  nyomtatási kép

Több mint 227 millió forintra pályázik a körmendi önkormányzat, hogy megújulhasson a város patinás általános iskolája, a Kölcsey. Már korábban is próbáltak pénzt szerezni, de akkor nem sikerült.

A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Batthyányné Correth Mária Óvoda felújításáról a Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázatot már 2007-ben beadta a testület. Utóbbi esetén támogatást is nyert, így mostanra a munkaterület átadása is megtörtént, felvonulhat a kivitelező. A Kölcsey pályázatát viszont forráshiányra hivatkozva elutasították. Ugyanakkor a szakmai mutatóknak kiválóan megfelelő anyag nem veszett el, sőt. Mostanság a pályázat ismételt benyújtására nyílt lehetőség a Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című kiírás kapcsán.

- E pályázat kiírása ugyancsak a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében történt. Az intézmény építési tervdokumentációja és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés elkészült. A pályázathoz szükséges egyéb, kötelezően vállalandó intézményi eszközbeszerzés, illetve szolgáltatások felmérése is megtörtént - tájékoztatott Bebes István polgármester. Aki elmondta, hogy a tervezett beruházás összköltsége 227,94 millió forint, amelyhez 27,9 milliós önerő szükségeltetik. Ez magába foglalja az előkészítés (tervezés, rehabilitációs szakmérnök díja, megvalósíthatósági tanulmány, projekttervezés), valamint az építési beruházás költségét is (kötelező akadálymentesítést, információs és kommunikációs technológiák bevezetését). Ki kell alakítani egy mozgássérült-parkolót is.

- A beruházás egyik fő célja az, hogy az intézmény korszerűsítése az energia felhasználásának csökkenését is eredményezze. Az A épületben ezért a zárófödém hőszigetelésére, homlokzati nyílás-zárók külső szárnyainak javítására és a belső szárnyak cseréjére terjedne ki a munka. A homlokzati szigetelés a falak vastagsága miatt elenyésző megtakarítást eredményezne, ugyanakkor a műemlék gazdag homlokzatdíszítése is lehetetlenné teszi - hangzott el a szakértői tájékoztató során. Az energiatakarékosság je-gyében a tetőzet felújítását is szorgalmazzák. A nyílászárók esetében az A épületnél, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően, a külső szárnyak megmaradnak. Mégpedig az eredeti megjelenés megőrzése érdekében. A belső szárnyak helyett új, hőszigetelt elemeket építenének be. A B épületben az eredetiekkel megegyező, egyedi gyártású hőszigetelt fa nyílászárókra cserélnék a régieket és megtörténne a homlokzati szigetelés. Mindkét épületrésznél jelentős energia megtakarítást eredményezne a felújítás. - A fejlesztések másik fontos részét képezi az akadálymentesítés. Ennek során a Kölcsey utcában akadálymentes parkolót építenek, az A épületben pedig korlátlift segíti majd a kerekes székkel érkezőknek a be- és kijutást. A földszinten akadálymentes toalettet alakítanak ki, a B épületben pedig a belső udvarban lenne az akadálymentes parkoló - tájékoztattak a felújítás részleteiről.

- Az épületbe való akadály nélküli bejutást szilárd burkolatú rámpa biztosítaná, fogódzóval. Ugyancsak kialakításra kerülne ebben a szárnyban is az akadálymentes toalett. Az épületekben való tájékozódást, közlekedést segítené elő a burkolatokra ragasztott, vagy festett jelzések, vezetősávok, piktogramok, információs táblák, Braille-írással is. A gyengébben hallók részére indukciós hurok beszerzését tervezzük. A mobil készülék az épületen belül bárhol alkalmazható, javítja a hallókészülékesek hallásélességét.

A pályázat a XXI. századi tanulási környezet kialakítása egy XIX. századi iskolában címet viseli, melynek benyújtásával egyetértettek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Ennek megfelelően szavaztak az önrészről a képviselők, mégpedig igennel. Így a pályázat elindult a maga útján.

(VN)