Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Újabb pályázat a Kölcsey Utcai Általános Iskola fejlesztéséért

2010. július 04. 18:10:44  nyomtatási kép

A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Batthyányné Correth Mária Óvoda felújításáról a "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" elnevezésű pályázat segítségével már 2007-ben határozott a Képviselő-testület. Utóbbi esetén támogatást is nyert, így a BCM Óvoda esetében már a munkaterület átadása is megtörtént a kivitelező részére.

A Kölcsey Utcai Iskola esetében forráshiány miatt elutasított - szakmai mutatóknak viszont kiválóan megfelelő - pályázatának ismételt benyújtására nyílt lehetőség a "Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" című pályázat kapcsán, melynek kiírása ugyancsak a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében történt. Az intézmény építési tervdokumentációja és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés elkészült, valamint a pályázathoz szükséges egyéb, kötelezően vállalandó intézményi eszközbeszerzések, illetve szolgáltatások felmérése is megtörtént. A beruházás összköltsége 227,94 mFt, melyhez 27,94 mFt önerőt kellett biztosítani a Képviselő-testületnek. Ez magába foglalja az előkészítés költségeit (tervezés, rehabilitációs szakmérnök díja, megvalósíthatósági tanulmány, projekttervezés), építési beruházás költségét ("A", és "B" épület vonatkozásában, a kötelező akadálymentesítést és információs és kommunikációs technológiák bevezetését), mozgássérült parkoló kialakítását. Továbbá eszközbeszerzéseket, projektmenedzsment költségeit, és különböző szükséges szolgáltatások igénybevételét (nyilvánosság biztosítása hirdető-és emlékeztető táblák, tájékoztató kiadása, közbeszerzés, hatósági díjak, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálói díjak).

A beruházás egyik fő célja az, hogy az intézmény korszerűsítése az energia felhasználásának csökkenését is eredményezze. Az "A" épületben ezért a zárófödém hőszigetelésére, homlokzati nyílászárók külső szárnyainak javítására és belső a szárnyak cseréjére terjedne ki. A homlokzati szigetelés a falak vastagsága miatt elenyésző megtakarítást eredményezne, ugyanakkor a műemlék gazdag homlokzatdíszítése is lehetetlenné teszi. Ezzel szemben sor kerülne - szintén az energiatakarékosság jegyében - a tetőzet felújítására. A nyílászárók esetében az "A" épületnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően a külső szárnyak megmaradnak az eredeti megjelenés megőrzése érdekében. A belső szárnyak helyett kerülnek új hőszigetelt elemek beépítésre. A "B" épületben az eredetiekkel megegyező, egyedi gyártású hőszigetelt fa nyílászárókra cserélnék a régieket s itt megvalósulna a homlokzati szigetelés is. Mindkét épületrész esetében jelentős energia megtakarítást eredményezne a felújítás.
A fejlesztések másik fontos részét képezi az akadálymentesítés. Ennek során a Kölcsey utcában akadálymentes parkoló kerül kialakításra, az "A" épületben korlátlift fog segíteni a kerekes székkel érkezők számára a be- és kijutásban, a földszinten pedig akadálymentes WC is rendelkezésre fog állni. A "B" épületben a belső udvarban lenne akadálymentes parkoló, az épületbe való akadály nélküli bejutást szilárd burkolatú rámpa biztosítaná, mely mindkét oldalán két magasságban fogódzó is segítséget nyújtana. Ugyancsak kialakításra kerülne akadálymentes WC. Az épületekben való tájékozódást, közlekedést segítené elő a burkolatokra ragasztott, vagy festett jelzések, vezetősávok, piktogramok információs táblák (Braille írással is). A gyengébben hallók részére indukciós hurok kerül beszerzésre. A mobil készülék az épületen belül bárhol alkalmazható, s javítja a hallókészüléket használók hallásélességét.

A pályázat a "XXI. századi tanulási környezet kialakítása egy XIX. századi iskolában" címet viseli, melynek benyújtásával egyetértettek a képviselők, ennek megfelelően biztosították a szükséges önerőt, s felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.