Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Tartalmi megújulás lehetősége az oktatásban

2010. március 20. 15:38:45  nyomtatási kép

80 milliós támogatás négy nevelési intézménynek Körmenden

Ma az óvodából az iskolába érkező gyerekek között ötévnyi fejlődésbeli különbség van, amely tovább növekszik az iskolai évek alatt. A 4. osztály végére 40 százalékuknak alapvető szövegértési problémája van, és úgy kerülnek ki a 8. osztályból, hogy 25 százalékok funkcionális analfabéta, nem érti, amit olvas. A különböző felmérések tragikus eredményei vezettek a kompetencia alapú oktatás jelentőségének felismeréséhez, hogy használható tudáshoz jussanak a mai iskolások.

Komoly uniós forrásokat fordít most az állam a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, hogy tartalmi megújulás következhessen be a közoktatásban. A jelentős pályázati pénzből négy körmendi nevelési intézmény is nagyobb összeghez jutott. A megyei fenntartású oktatási intézmények közül 20-21 millió forintos támogatást kapott a Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola - tájékoztatott Mészáros Árpád, a megyei önkormányzat oktatási bizottságának vezetője.

A városi fenntartású intézmények közül a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény együttes pályázatán 42 millió forintot nyertek a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére - ismertette az eredményt Farkas Tiborné, az önkormányzat oktatási referense. Az elnyert támogatás teljes mértékben elszámolható, önrészt nem igényelt.

Mit is jelent a kompetencia alapú oktatás? Az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük alatta, mely lehetővé teszi a különböző képességek, készségek fejlesztését, nemcsak ismereteket közvetít szervetlenül, hanem életszerűvé teszi a tanítást, hogy a tananyag értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása: a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a tevékenységen alapuló fejlesztés bevezetése.

A kompetencia alapú pályázatokkal ezt az új szemléletet és ezeket az új módszereket kívánják meghonosítani a magyar közoktatásban, hogy a felnövő nemzedék használható tudáshoz juthasson, és megfelelő - például probléma és konfliktusmegoldó - képességek fejlődjenek ki bennünk, hogy valóban boldogulni tudjanak.

Mint Farkas Tibornétól megtudtuk, a múlt év júniusától ez év szeptemberéig tartó projektben a két városi intézményből 28 pedagógus és 259 gyermek vesz részt. Két-két óvodai csoportnak van lehetősége a "Bartóki" és a "Dienes oviban" e módszer szerint nevelni a gyermekeket. A Kölcsey iskolában pedig az első és ötödik osztályban történik a szövegértés, a matematika és az idegen nyelv területén az új módszer szerint történő tanítás, valamint a Zeneiskolában.

Elkövetkező számainkban beszámolunk róla, hogy az egyes intézménytípusokban milyen lehetőségek honosodnak meg a kompetencia alapú pályázat által.

(KH)