Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

Diákközgyűlés

2009. március 04. 20:34:40  nyomtatási kép

Jegyzőkönyvkivonat a 2009. február 16-i diákközgyűlésről

 

Huszárné Vincze Krisztina köszöntötte a jelenlévőket, majd Mészáros Árpád szólt a diákokhoz. Bevezető gondolataiban kiemelte az elmúlt időszakban elvégzett iskolafelújítási munkálatokat, egyúttal felhívta a gyerekek figyelmét az értékek megóvására. Kérte a problémákra történő azonnali reagálást, az észrevételek minél előbbi jelzését, az egymásra való odafigyelést.

Ezek után az Óhaj-sóhaj ládába bedobott kérdésekre, kérésekre reagált az igazgató úr.

 

A 7. b osztályosok új táblát kérnek.

A táblacsere időközben már megtörtént.

 

Le kellene festeni a portát.

A porta felújítása folyamatos, sajnos, a diákok újra meg újra tönkreteszik.

 

Az 5.. a osztály székeket, új függönyöket kér.

A jelenlegi padok helyett folyamatosan kapnak az osztályok asztalokat és székeket. A függönycsere megoldható, esetleg szülői segítséggel is.

 

Az iskolarádió műsora változatosabb és gyakoribb legyen.

Ez ügyben Csihar Tamás tanár úrhoz kell fordulni.

 

Legyen színjátszó szakkör az iskolában.

A Modern világ-modern ember szakkör többek között ezt a célt is szolgálja, de van lehetőség belépni a Körmendi Kastélyszínház Társulatba is.

 

Működhetne az iskolában egy sulizenekar.

Önszerveződéssel megoldható.

 

Udvari szünetben ne legyen kötelező lemenni az udvarra. (5. b)

Minden szünetben lemehessen, aki akar. (7. b)

A Házirend szabályozza, ettől nem térünk el. Továbbra is a 2. szünetben kötelező lemenni az udvarra minden felsős tanulónak.

 

A napközis tanóra 15 órakor kezdődjön, és 16 óráig tartson, szünet nélkül.

Nem lesz változtatás, így sem használja ki mindenki a rendelkezésre álló időt. A szünetre pedig szükség van.

 

Az ételek minőségével kapcsolatos kérdésre válaszolva Mészáros Árpád elmondta, hogy nem az iskola a felelős az étkeztetésért. A sokszor ismétlődő gondokat jelezzük az üzemeltető felé.

 

Honfi Kíra (7. b) tolmácsolta az osztályközösségekben összegyűjtött kérdéseket, kéréseket.

 

6. b: Elhúzható sötétítőfüggönyt, vízcsapot kérnek.

Válasz: A függöny megoldható, a csap már bonyolultabb kérdés, egy későbbi felújítás során lehetne megoldani.

 

4. b: Új táblát kérnek.

Válasz: A kérést meg fogjuk oldani, a táblák cseréje folyamatosan történik az anyagi lehetőségek függvényében.

 

Az 5. a osztályosok új asztalterítőt, tükröt kérnek. Egy szekrény is jó lenne.

Válasz: Tükröket kapnak az osztályok, a terítő is megoldható, de a hetesek gondoskodjanak a tisztántartásukról. Ha szükség van a szekrényre, az is megoldható.

 

Kemény Antónia (5. a): Az  utóbbi időben sok a házi feladat magyarból, és még a márc.15-i műsorra is készülni kell.

Válasz: A napközis tanórán sokszor nem használják ki az időkeretet a tanulók arra hivatkozva, hogy nincs házi feladat. Akkor hogy is van ez?

 

Dr. Némethné Bartik Zsuzsanna tanárnő a farsanggal kapcsolatban javasolta, hogy a 7-8. osztályosok közül 4-5 fiú nevét adják le, akik visszarendezik az ebédlőt a program végén. A javaslatot a jelenlévők elfogadták.

 

Végül Mészáros Árpád megemlítette még, hogy mostanában pénzkéregetés is előfordult az iskolában, a kerékpártárolóból pedig bicikli tűnt el. Ezért kérte a gyerekeket, ha észlelik, hogy eltűnik valami, azonnal szóljanak a nevelőknek.

A kerékpárhasználattal kapcsolatban pedig felhívta a figyelmet a kerékpárok lezárására, valamint a kerékpártároló helyes használatára.

 

Huszárné Vincze Krisztina megköszönte a részvételt és a diákközgyűlést bezárta.